16-11 Nya körnoter på Gehrmans

Bland de körnoter som ges ut på Gehrmans musikförlag i december återfinns två verk av Anton Leanderson-Andréas representerade. Missa compatiens för kör SAB och orgel samt Sommarafton för SATB a cappella.

Missa compatiens, som beställdes för uruppförande i Silvbergs kyrka hösten 2015, har en kontext av det omvälvande världsläget som då rådde och tyvärr är lika aktuellt idag. Det latinska ordet compatiens är besläktat med det engelska ordet compassion, som betyder förbarmande eller medlidande.

Sommarafton är en tonsättning av texten med samma namn ur August Strindbergs diktsamling Ordalek och småkonst. Stycket skrevs särskilt för en sensommarkonsert i Folkärna kyrka, augusti 2015.


Läs mer:

Missa compatiens

Sommarafton


Solnedgång, August Strindberg (1903)