Missa compatiens

I. Introitus

II. Kyrie

III. Gloria

IV. Sanctus

V. Agnus Dei


SAB & organ

”till återinvigningen av orgeln i Silbergs kyrka 6/12 2015”

Text: latin

Music: Anton Leanderson-Andréas

Duration: 15-20′

Difficulty: easy

Scores: Gehrmans musikförlagscorx.org
gehrmansScorex3


KOMMENTAR