…i dag och alla dar

I. Introitus 

II. Kyrie ”över jorden åter”

III. Gloria ”Hör hur tempelsången stiger”

IV. Sanctus ”Din klara sol”

V. Agnus Dei

VI. Conclusio ”…i dag och alla dar”


SAB & organ

”Beställning av Wallinsamfundet för framförande i samband med årsdagen den 15 okt 2017”

Text: Johan Olof Wallin, latin

Music: Anton Leanderson-Andréas

Duration: 13′

Difficulty: easy

Scores: contact