18-05 Searching for Heaven

Under vårens turné framför A Capriccio musik tillsammans med harpisten Clara Heinemann. Förutom uruppförande av sviten Searching for Heaven framför de musik av  Eriks Esenvalds, Roxanna Panufnik och Nils Lindberg.


SÖNDAG 13 MAJ 16:00 HEDEMORA KYRKA

SÖNDAG 20 MAJ 18:00 GRYTNÄS KYRKA, AVESTA


Searching for Heaven


KOMMENTAR:

Den allt för ovanliga kombinationen blandad kör och harpa får i och med sviten Searching for Heaven en rejäl utökning. Förutom de stycken som är transkriberade till blandad kör från diskantkör finner jag bara ett par stycken skrivna av Eriks Esenvalds – som också kommer att framföras vid konserten. Kan dessa verkligen vara de enda?

Searching for Heaven består av fyra satser där jag har tonsatt fyra vitt skilda texter men med den gemensamma nämnaren att författaren filosoferar kring begreppet himlen. Vi möter den onåbara himlen i Emily Dickinsons (1830-1886) både naivt vackra och poetiskt sökande Heaven – is what I cannot reach.  Den gåtfulla dikten om himmel och jord i Question and Answer on the Mountain av Li Bai (701-762). William Butler Yeats (1865-1939) önskan om att låna himlens kläder i dikten He wishes for the cloths of heaven samt A New Heaven and a New Earth från Uppenbarelseboken. Fyra texter med dramatik, mystik, färg och eftertanke som jag har hoppats att kunna fånga och ytterligare fördjupa med min musik.

I mötet mellan harpan och kören så har jag funnit mer inspiration från jazzen än från den klassiska repertoaren. Jag har ofta låtit harpan sväva fritt kring kören och låtit den fått utgöra ett eget skikt snarare än ett ackompanjemang. Förutom många av harpans klassiska kännetecken så som arpeggion och glissandon så lockas jag av instrumentets förmåga att snabbt ändra tonalitet och att helt plötsligt vända riktning och ge en helt ny kaskad av toner och färger. Det polytonala tonspråket (med flera tonarter samtidigt) finns därmed också med i denna svit – som kommer att uruppföras med vida toner och dimensioner, 18 röster och 48 strängar i mitten av maj.

Anton Leanderson-Andréas, april 2018