9. Färghöst

Grönskan tynar bort i färgkaskad.
Latin: Marcet viriditas in coloribus.