6. Solsommar

Varaktig grönska, stillsam hetta, åska.
Latin: Viriditatis manens, aestus perstans, tonitrus.