4. Växelvår

Våren och sommaren i ambivalens.
Latin: Ver et aestas in ambivalentia.