19-05 Tretton årstider

KOMPOSITION I maj 2019 uruppför kören A Capriccio det nyskrivna körverket Tretton årstider om årstiderna och naturens skiftningar. Kören sjunger tillsammans med Johan Renman på slagverk, Daniel Larsson på orgel, Thomas Janzon foto och Anton Leanderson-Andréas dirigent och kompositör.


SÖNDAG 5 MAJ 16:00 Kristina kyrka, Sala

SÖNDAG 12 MAJ 18:00 Heliga trefaldighets kyrka, Arboga

LÖRDAG 18 MAJ 18:00 Gustafs kyrka

SÖNDAG 19 MAJ 16:00 By kyrka, Avesta

LÖRDAG 14 SEPTEMBER 16:00 Strängnäs Domkyrka


Tretton årstider


KOMMENTAR

Tretton årstider bygger på idén att dela in året i flera årstider än de nuvarande fyra – då de känns otillräckliga för att beskriva nyanserna i upplevelsen av hela den nordiska årstidscykeln. Var och en av de nya tretton årstiderna har namn och definitioner som beskriver känslan av årstiden utifrån vädret och naturens skiftningar.

Våra ordinarie årstider motsvaras i Tretton årstider av tre:

 • Våren: FörväntansvårFärgvår och Växelvår.
 • Sommaren: Blomstersommar, Solsommar och Sandrésommar.
 • Hösten: Skördehöst, Färghöst, och Växelhöst.
 • Vintern: Trivselvinter, Krispvinter och Brunvinter.

Utöver det finns också årstiden Människa – Natur, som motsvarar upplevelsen av konflikten mellan människa och natur.

De tretton årstiderna är i kronologisk ordning men kan också, liksom de fyra ordinarie årstiderna, växla utanför den kronologiska ordningen. I synnerhet årstiden Människa – natur kan inträffa när som helst under året när någon av de övriga tolv årstiderna inte räcker till. Den sista årstiden Brunvinter går i de flesta fall över till Förväntansvår och sedan börjar årscykeln om. Definitioner av årstiderna är följande:

 1. Människa – Natur
  Människan och naturens drabbning.
 2. Förväntansvår
  Livet och grönskans pulserande reinkarnation.
 3. Färgvår
  Våren i färgrik, pur prakt med doft av jord och grönska.
 4. Växelvår
  Våren och sommaren i ambivalens.
 5. Blomstersommar
  Blomsterrikt med värme, sol och regn.
 6. Solsommar
  Varaktig grönska, stillsam hetta, åska.
 7. Sandrésommar
  Grundad värme, naturen i sandré.
 8. Skördehöst
  Temperaturväxlingar, fruktsam tid och natur.
 9. Färghöst
  Grönskan tynar bort i färgkaskad.
 10. Växelhöst
  Hösten och vintern i ambivalens.
 11. Trivselvinter
  Första kylan – frost och snöfall.
 12. Krispvinter
  Stilla snö och varaktig kyla.
 13. Brunvinter
  Snön smälter bort i sörja.

Med musiken vill jag gestalta upplevelsen av de tretton årstiderna. Verket är skrivet för kör, orgel, slagverk och förstärks vid framförandet även visuellt med bilder. Kören bär genomgående fram texten av de skrivna definitionerna, på det tidlösa och sångvänliga språket latin. Orgeln både ackompanjerar kören, samt tolkar och gestaltar årstiderna. Slagverket hjälper till att ytterligare förstärka och färga uttrycket, liksom bildsättningen som följer på storduk under hela framförandet.

Med den nya indelningen kommer förhoppningsvis en större uppmärksamhet på naturens skiftningar. Tretton årstider är en hyllning och samtidigt ett rekviem för årstiderna som kommer att ta nya former när klimatet förändras.

Med Sophies Namn-2