13. Brunvinter

Snön smälter bort i sörja.
Latin: Solvitur hiems in fuscam tabem liquescentis nivis.