12. Krispvinter

Stilla snö och varaktig kyla.
Latin: Nix serena, frigus manens.