1. Människa – Natur

Människan och naturens drabbning.
Latin: Proelium inter hominem atque naturam.